EMPTY
Contact

Disclaimer

CINTEC heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. CINTEC aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website.

CINTEC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, door
gebruik van informatie die op deze website beschikbaar is.

CINTEC houdt zich het recht voor om de inhoud van deze site aan te passen of te verwijderen.

Niets van deze website, tekst, afbeeldingen of bestanden, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CINTEC.

Alle auteursrechten behoren toe aan en zijn verkregen door CINTEC.