EMPTY
Cursussen - Workshops

Ladingzekering: carrosserieconstructies en meer

Verladers stellen steeds hogere eisen aan het snel en veilig transporteren van hun goederen. Transporteurs spelen hierop in, bijvoorbeeld met het certificeren van hun materieel. Voor u als carrosseriebouwer biedt dit kansen om uw constructies hierop af te stemmen of om met nieuwe oplossingen te komen. Ook kunt u adviseren over de juiste inrichting van voertuigen.

In deze workshop komt eerst het lading zekeren vanuit het belang van de verlader/transporteur aan de orde. Tenslotte zijn zij de klant waarvoor gebouwd wordt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt dit nader toegelicht. Een goede gelegenheid om ook de verschillende constructies te bestuderen. Ook gaan we in op speciale risicotransporten.

De minimum eisen voor lading zekeren zijn vastgelegd in Europese normen en voorschriften. Enige kennis hiervan is nodig. Vervolgens wordt weer naar verschillende carrosserieconstructies gekeken. Enkele rekenvoorbeelden geven u meer inzicht. Aansluitend wordt ingegaan op het testen en certificeren van carrosserieŽn. We sluiten de workshop af met de behandeling van enkele cases, waaronder de problematiek met afzetbakken.

Voor meer informatie en aanmelding voor een vrijblijvend eerste gesprek kunt u contact opnemen Jasper Burgers, tel. 0252 265227 of  info@cintec.nl.