EMPTY
projecten

IPC regeling

IPC regeling

De subsidieregeling IPC helpt u om uw individuele innovatieplannen te realiseren. U voert tijdens het IPC uw eigen innovatieplan uit én werkt samen met andere IPC-deelnemers.

CINTEC ondersteunt de deelnemende bedrijven en treedt als penvoerder faciliterend op en neemt (deels) de projectadministratie op zich.

De IPC-subsidie bedraagt 50% van de projectkosten met een maximum. Een IPC project heeft een bepaalde looptijd, bijvoorbeeld twee of drie jaar. Van de subsidiabele kosten moet minimaal 60% bestaan uit externe bestedingen en 20% moet besteed worden aan samenwerkingsprojecten.