EMPTY
projecten

Part

Part

PART is het Platform for Aerodynamic Road Transport.Met als ambitie om in 2020 het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 met 20 procent te hebben verlaagd, werken wetenschappers, fabrikanten, vervoerders en verladers samen. Vooral aerodynamische verbeteringen moeten dit bewerkstelligen.

Zowel transportkosten als milieu zijn gediend bij optimalisering van de aerodynamische eigenschappen van de trekker-opleggercombinatie: de luchtweerstand kan namelijk dertig tot veertig procent van het brandstofverbruik uitmaken.

CINTEC nam samen met TU Delft en TNT het initiatief tot het opzetten van PART. Om verder onderzoek op dit gebied te kunnen doen, werd een projectvoorstel ingediend bij High Tech Automotive Systems (HTAS), een door het ministerie van Economische Zaken gesubsidieerd innovatieprogramma voor de automotive toeleveringsindustrie. Het voorstel werd goedgekeurd en in november 2009 ging het vervolgonderzoek van start. CINTEC is een van de deelnemers aan dit project.