EMPTY
projecten

Lichtgewicht construeren: Cold Feather

Lichtgewicht construeren: Cold Feather

De Cold Feather is een lichtgewicht koel/vriesoplegger, die ongeveer 3.000 kg lichter is dan de gebruikelijke opleggers. De Cold Feather weegt 6.500 kg, zonder koelmachine 5.700 kg.

Om de oplegger lichter te maken zijn kennis en technieken vanuit de vliegtuigbouw gebruikt. Hoogwaardige lijm- en hechttechnieken en het gebruik van Twaron aramidevezels vormen de basiscomponenten. Doordat het versterkte kunststofcomposiet structureel toegepast is, is de oplegger uitgevoerd als een zelfdragende carrosserie, waardoor volledig chassis meer toegepast hoeft te worden.
Voor de ophanging van de drie assen is er een speciaal ontwikkeld hoogwaardig stalen subframe.

Al met al is de oplegger 30 % lichter dan de conventionele koel/vrieskoeloplegger. Doordat de oplegger lichter is, is het laadvermogen verhoogd zodat de vervoerder een interessante meeropbrengst kan behalen.

Voor het ontwerp van de Cold Feather is een Europees patent verleend. Inmiddels is CINTEC samen met een aantal bedrijven gestart om met de opgedane ervaring en nieuwe kennis het ontwerp te verbeteren.

De bedrijven die interesse hebben voor toepassing van deze lichtgewicht technologie of meer informatie willen hebben kunnen contact opnemen met CINTEC.

Uittreksel

Zelfdragende koelwagen omvattende een vloer, twee zijwanden, een kopschot en een dak. Deze zijn alle als sandwich-panelen uitgevoerd.
De verbinding tussen de achterasconstructie van de koelwagen en de voorzijde is niet voorzien van langsliggers. De functie van het chassis wordt overgenomen door de zijwanden die in staat zijn belastingen op te nemen doordat de huidplaat en sandwich-panelen van de zijwanden een aanzienlijke sterkte hebben en eveneens een vulling met aanzienlijk druksterkte aangebracht is. Om krachten in de zijwanden in te leiden wordt voorgesteld daarin de verticaal uitstrekkende spanten op te nemen die verbonden zijn met zich over de hele breedte uitstrekkende dwarsbalken van de achterasconstructie.

Conclusies 1. Zelfdragende koelwagen omvattende een achterasconstructie (3) waarop een doosachtige carrosserie is aangebracht, die omvat een vloer (8), twee zijwanden (9), een dak (10) en een kopschot. Alle omvattende sandwich-panelen zijn voorzien van een kern bestaande uit isolerend materiaal, waarbij de achterasconstructie uitsluitend via de carrosserie met de voorzijde van de wagen verbonden is, met het kenmerk dat in dwarsdoorsnede tenminste een deel van de vloer (8) tussen de achterasconstructie (3) en de voorzijde van de wagen over de hele breedte uitsluitend omvat: een of meer onderling verbonden sandwich-panelen (15, 16), waarbij het of elk sandwich-paneel uitsluitend omvat twee op afstand liggende huidplaten met een daartussen aangebrachte kern, welke kern een in alle richtingen werkzame vulling omvat,dat de achterasconstructie (3) een sub-frame (6) omvat met aan weerszijden van elke as aangebrachte dwarsbalken (7) die zich tot de zijwanden van de carrosserie uitstrekken,dat elke zijwand omvat een sandwich-paneel omvattende een isolerende vulling (28) met een afschuifsterkte van tenminste 0,5 MPa alsmede nabij de achterasconstructie (3) een aantal verticale spanten (12) waarbij elke aanwezige spant mechanisch verbonden is met de uiteinden van de dwarsliggers, welke spanten zich over in hoofdzaak de hele hoogte van de zijwanden uitstrekken, verbonden zijn met het sandwich-paneel van de zijwand en een rekstijfheid in verticale richting hebben van groter dan 2.107 N.

2. Koelwagen volgens conclusie 1, waarbij de vloer (8) omvat twee op elkaar aangebrachte sandwich-panelen (15, 16) met gemeenschappelijke huidplaat (19), waarbij de vulling (20) van het bovenste sandwich-paneel een drukvast materiaal omvat en de vulling (18) van het onderste paneel een mechanisch hoogwaardig schuim omvat.

3. Koelwagen volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij elke zijwand omvat een enkel sandwich-paneel met twee op afstand liggende huidplaten (26,27), waartussen de spanten (12) nauwsluitend opgenomen zijn en waarbij de kern van het sandwich-paneel mechanisch hoogwaardig schuim omvat.

4. Koelwagen volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de spanten omvatten twee op afstand gelegen stroken (29) van met zich in verticale richting uitstrekkende koolstofvezel versterkt materiaal waartussen een materiaal met hoge afschuifsterkte en stijfheid zoals een mechanisch hoogwaardig schuim (30) met hoge dichtheid is aangebracht.

5. Koelwagen volgens een van de voorgaande conclusies. waarbij de wagen een oplegger omvat en aan de voorzijde voorzien is van een zadelpen (4) met juk (43) bevestigd aan een metalen draagplaat (44), welke draagplaat voorzien is van dwarsbalken (45, 55), welke delen (43, 44, 45, 55) opgenomen zijn in de vloer, waarbij de dwarsbalken zich uitstrekken tot aan de zijwand van de carrosserie, welke zijwand ter plaatse van de dwarsbalken is voorzien van spanten (14) elk mechanisch verbonden met de uiteinden van de dwarsbalken en zich over in hoofdzaak de hele hoogte van de zijwanden uitstrekkend. verbonden met het sandwich-paneel en met een rekstijfheid in verticale richting groter dan 2.107 N.

6. Koelwagen volgens conclusie 5, waarbij de dwarsbalken (45)kunststofcomposiet materialen omvatten.

7. Koelwagen volgens conclusie 5 of 6, waarbij met de dwarsbalken verbonden langsliggers (46, 56) in de vloer aanwezig zijn met een lengte van maximaal 200 cm.

8. Koelwagen volgens een van de conclusies 5-7, waarbij tussen de achterasconstructie (3) en de zadelpen (4) steunpunten voor parkeerwielen zijn aangebracht aan de vloer van de carrosserie omvattende tenminste een zich in de vloer uitstrekkende dwarsbalk (48) verbonden met een zich in de zijwand uitstrekkende spant (13).