EMPTY
projecten

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Een groot aantal stille vloercoatings is op duurzaamheid getest. Deze vloeren hebben een gemiddelde geluidswaarde van 65 dB(A) of minder. De duurzaamheid van coatings is bepaald door middel van een translatieroltest en een rotatieroltest.

Bij de translatieroltesten rolt een palletwagenwiel onder een belasting van 300 kg over het testpaneel.Gemeten wordt hoe goed de vloercoating bestand is tegen een langdurige rolbelasting. Bij de rotatieroltesten rolt en zwenkt een containerwiel over het testpaneel onder een belasting van 125 kg.

Bij de translatie- en rotatieroltesten worden de testpanelen aan 7500 wisselingen van het wiel blootgesteld. Bij één wisseling gaat bij de translatieroltest het wiel heen en terug. Bij de translatieroltest is 1 wisseling equivalent met laden en lossen voor de slijtage van een enkel palletwagenwiel. Bij de rotatieroltest zwenkt het wiel tijdens één wisseling zowel bij het heengaan als bij het teruggaan. Bij de rotatieroltest is 1 wisseling equivalent aan 2 keer omklappen van het wiel. Het wiel rijdt steeds over dezelfde plek. Ook zwenkt het wiel steeds op dezelfde plek. Bij de translatieroltesten kunnen de 7500 wisselingen gelijk staan aan een jaar gebruik van de vloer wanneer er in dat jaar 300 ritten worden gereden en er 25 pallets worden vervoerd. In dit geval wordt er 300 ritten x 25 pallets = 7500 bewegingen gemaakt. Bij de rotatieroltesten is het moeilijk aan te geven met hoeveel tijd 7500 wisselingen overeen komen. Dit omdat de slijtage die bij de rotatieroltesten optreedt gelijk is aan de slijtage die in de praktijk optreedt bij het verrijden van rolcontainers (laden lossen) en door het trillen van de wielen op hun plaats tijdens het rijden. Bij dit laatste fenomeen klapt het wiel niet helemaal om, maar de beweging/frictie is gelijk. In de tabel is aangegeven wat het laagste aantal wisselingen is dat de verschillende coatings bij de beide testen gehaald hebben. Bij 7.500 wisselingen is de test gestopt. Tevens is de slijtagevorm weergegeven. De coatings zijn gerangschikt naar de gemiddelde geluidswaarde. De duurzaamheid van de coatings in de praktijk kan afwijken van de door CINTEC bepaalde duurzaamheid.

Bovenstaande testen zijn uitgevoerd met subsidie van Agentschap NL. Deze subsidie is inmiddels niet meer beschikbaar. Het uitvoeren van de testen is voor leden van CarrosserieNL nog wel steeds mogelijk.

Voor meer informatie of aanmelding voor de testen: Roelof de Haan, tel. 0252-265288, email: info@cintec.nl.