EMPTY
Subsidiewijzer

Subsidiewijzer

De Nederlandse overheid stimuleert met subsidies, fiscale regelingen en kredieten het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De belangrijkste regelingen voor de carrosseriebranche zijn met hun voordelen kort beschreven met verwijzingen naar (internet)adressen voor meer informatie. Deze subsidiewijzer is in de volgende zes delen onderverdeeld.

1 SCHOLING & WERK

Succesvolle bedrijven investeren in personeel en scholing en daarom hier extra aandacht voor leer- en werkvormen met de bijbehorende regelingen voor de carrosseriebranche. Andere belangrijke thema’s zijn arbeidsmarktmobiliteit en reďntegratie.  

2 MILIEU en 3 ENERGIE

Voor investeringen in milieuvriendelijke en energiezuinige bedrijfsmiddelen (o.a. transport- middelen), processen en apparatuur, alsmede energiezuinige bouwwerken zijn er fiscale regelingen. Ook kunt u een eigen product in deze regelingen laten opnemen; interessant voor uw afnemers, uw product wordt voor hen vaak aanzienlijk goedkoper. In de subsidiewijzer zijn hiervan voorbeelden opgenomen.

4 INNOVATIE

Vernieuwing in producten en bedrijfsprocessen is van belang voor de continuďteit van elk MKB-bedrijf. In dit deel worden de regelingen voor innovaties toegelicht.
LET OP: Er zijn ook regionale faciliteiten voor innovatie van producten en bedrijfsprocessen [6].  

5 STARTEN, GROEIEN, EXPORTEREN

Dit hoofdstuk behandelt de regelingen vanaf het starten van een bedrijf, vervolgens het groeien en tenslotte het betreden van buitenlandse markten (exporteren).  

6 REGIO-STIMULERING

Dankzij Europese subsidies (EFRO, ESF) en de co-financiering hiervan door de Nederlandse overheid zijn voor het MKB interessante regionale stimuleringsprogramma’s opgezet. Ook hier staat het innoveren van producten en bedrijfsprocessen centraal. Informeer daarom ook eens bij de Syntens-vestiging in uw regio (www.syntens.nl). Ook via CarrosserieNL kunt u Syntens inschakelen voor uw bedrijf.

Uw suggesties voor deze CarrosserieNL / CINTEC - subsidiewijzer zijn altijd welkom. Voor vragen kunt u terecht bij Henk Bos, tel. 0252-265226.
E-mail: hb@carrosserie.nl.